Anmälan

För SM 2018 går det att anmäla sig till de två tävlingarna på tre olika sätt:

Slamorter som håller tävlingsuttagningar anmäler sig genom formuläret ”Anmälan slamorter individuell tävling”. Kostnad: 1200 kr.

Lag anmäls alltid, oavsett om laget tillhör en slamort eller ej, via formulär ”Anmälan lagtävling”. Ingen kostnad.

Enskilda poeter som inte har kvalificerat sig via lokala uttagningar eller som  saknar närliggande aktiv slamort anmäler sig under ”Individuell anmälan utan slamort”. Ingen kostnad.

Vi vill ha er anmälan senast den 22 april.