Poesicovers

Kom o läs dikter på ett annorlunda och mer avslappnat vis! Har du en jätteskum dikt som du aldrig skulle våga läsa upp inför en publik? Tvinga någon annan att läsa den, kom igen, det blir kul!

Tid: Fredag kl 14 (OBS: tävlande ska vara där 13.40!)
Plats: Nyfiket

1: Lämna in en utskriven dikt som en annan poet framträder med.
2: Läs upp en dikt som någon annan har skrivit.

Carolina och Ellienore MC:ar och lottar ut vem som läser vilken dikt.
Alla läser 1 dikt 1 gång, publiken ger poäng, precis som i ett vanligt slam.
Vi får sedan två vinnare: bästa manus (den som skrev dikten) och bästa framförande. Pris utlovas!

Anmälan sker på plats, vi hänger upp ett papper i Cafe nyfiket redan onsdagen där du skriver upp ditt namn och telefonnummer.
Max 12 platser, först till kvarn, ett gott skratt förlänger livet, Anfall är bästa försvar osv.
Eventet börjar klockan 14. Ni som tävlar behöver vara där 13:40 med dikter i hand. För att vi ska hinna lotta ut vem som läser vad och ni ska hinna öva