Sponsorer

Vi vill tacka alla våra fina sponsorer som har bidragit med pengar, priser och produkter. Utan er hade inte det här evenemanget varit möjligt! 

                   

 

         

 

 

                          

 

                                        

 

                                                         

                                  

Med stöd av Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun