Stormöte

Ett årligt möte för alla poetry slam-intresserade i Sverige. Till exempel bestämmer mötet vilka som arrangerar SM i framtiden. Jönköpings arrangörer förbereder dagordning och håller i mötet.

Lördag 12 maj klockan 11:00

Lokal: Nyfiket