Vad är Poetry Slam?

Bakgrund

Poetry Slam är en tävling i estradpoesi med rötter i 80-talets Chicago. De första amerikanska mästerskapen hölls 1990 i San Francisco och bara sju år senare hade poesiformen nått hela vägen till Sverige där ett första SM hölls i Stockholm. Sedan dess har SM arrangerats årligen i tolv olika städer och i år planerar vi att lägga till Jönköping på listan.

Bland de pallplacerade genom åren kan nämnas Emil Jensen, Solja Krapu, Daniel Boyacioglu, Naima Chahboun, Niklas Åkesson, Alma Kirlic, Marcus Priftis, Mimie Märak, Henry Bowers ”Kung Henry”, Johannes Anyuru, Olivia Bergdahl och Oskar Hanska. Samtliga listade har gett ut romaner, diktsamlingar, barnböcker, musik och skrivit för scen och radio. Genom SM får poeter en chans att synas, mötas och skapa samarbeten för fler konstnärliga projekt.

 

 

Ordlista

Bout: En tävlingsomgång, ofta en till två timmar långt med sex till tolv poeter.
Emcee/MC: Master of Ceremony, eller konferencier.
Förpoet: Även kallad kalibreringspoet eller offerpoet, är en poet utom tävlan som börjar ett bout. Detta för att juryn ska ha en gemensam referens.
Jury: Fem eller tre grupper bestående av enskilda personer eller en grupp, som utses ur publiken. Dessa sätter poäng efter varje dikt mellan 0,0 och 10,0.
Sekretariat: Poäng räknare och tidtagare under ett bout.
Sidogren: En tävlingsgren som förekommer under men inte är del av SM.
Slamort: En ort som arrangerar lokala Poetry Slam-tävlingar och tar ut lag till SM.
Rankningspoäng: Ett sätt att överföra resultatet från bout till ett jämförbart poäng för poeterna (eller lagen). Dessa adderas under grundomgångarna per poet (respektive lag).
Rekvisita: Tillbehör annat än läs-hjälpmedel (papper, telefon eller dylikt) som inte är tillåtet i normala Poetry Slam-tävlingar.
Teampiece: En lagdikt, där flera poeter gör ett framträdande tillsammans.
Tävlingsledning: Personer som under SM ser till att tävlingen fungerar, tar hand om frågor gällande regelbrott, meningsskiljaktigheter och diskvalificering.