Vad är poetry slam?

Bakgrund


Poetry slam är en konstform där det skrivna ordet möter scenisk gestaltning. Här finns möjlighet att ta ut svängarna, att låta poesin influeras av teater, hiphop eller ståuppkomik – såväl som kanoniserad litteratur.


SM i poetry slam är den största årligen återkommande händelsen inom slamvärlden. Vem som arrangerar de svenska mästerskapen beslutas gemensamt av de så kallade slamorter som deltar i SM, och för 2019 har Ord på scen och Malmö fått det ärofyllda uppdraget.

Under det gångna årets hårda kvaltävlingar runt om i landet sållas ungefär sextio poeter fram för att göra upp om de åtråvärda titlarna, dels som lag, dels individuellt. Mångfalden av perspektiv och praktiker som premieras av de lokala scenerna, bildar under SM ett sammelsurium av röster som låter publiken ta del av och uppleva en bred litterär show.

Något väldigt unikt med poetry slam är att det är publiken som bestämmer vem som vinner, inte någon expertpanel. Publiken blir på detta vis mer än bara betraktare. De är engagerade deltagare och skapar i lika hög grad tävlingen som poeterna. Denna inställning, att alla har rätt till sin röst och att dessa röster väger lika tungt, gör att många som vanligtvis inte känner sig hemma i litterära rum får möjlighet att känna agens och tillhörighet. Att åldrar och bakgrunder blandas på detta vis innebär i förlängningen även att fler texter skrivs, läses upp på scen och slår an i nya människor. Denna demokratiska rörelse är något av det vackraste med konstformen.

Rent kvalitativt har SM i poetry slam också vaskat fram många oerhört duktiga poeter sedan tävlingarna började hållas 1997. Oskar Hanska, Olivia Bergdahl, Nino Mick och Yolanda Aurora Bohm, för att nämna några, har gjort litterär karriär och dragit fulla hus landet över – men även andra namnkunniga författare såsom Bob Hansson, Johannes Anyuru och Malmös egen Emil Jensen har tävlat tidigare.

Tävlingen kommer pågå i fyra dagar, med bout (delomgångar) tre dagar och slutligen en stor individuell final, där de åtta poeter som gjort bäst ifrån sig möts för att slåss om titeln svensk mästare. Dessutom kommer en parallell lagtävling att hållas, för att också den avslutas med en storslagen finalomgång. 

 

Reglerna i korthet

 

Grundregler för den individuella tävlingen:


Dikterna ska, där inget annat anges, vara originaltexter framförda av poeten själv.
Framförandet ska ske inom en tidsram av tre minuter och nio sekunder, tidsövertramp ger minuspoäng. Tidtagningen börjar när poeten säger första ordet eller påbörjar framträdandet på annat sätt. Även introduktion till dikten räknas in i tidsramen. Dikten ska framföras utan rekvisita, musikinstrument, inspelad musik eller andra effekter.

Grundregler för teampicetävlingen:

 

Dikterna ska vara originaltexter framförda av minst två poeter, där inget annat anges, skrivna av minst en av poeterna på scen. Framförandet ska ske inom en tidsram av tre minuter och nio sekunder, tidsövertramp ger minuspoäng i övrigt följs samma regler som för individuellt tävlande poeter.

 

Grundregler för slamortsfinalen:


Framförandet ska ske inom en tidsram av tre minuter och nio sekunder, tidsövertramp ger minuspoäng. Dock så skiljer sig slamortsfinalen från de andra tävlingsmomenten då  det är tillåtet att använda rekvisita och det är tillåtet att framföra material som inte är skrivet av poeten eller poeterna.

Det är tillåtet att framföra verket i vilken genre och konstform som poeterna själva väljer, exempelvis: Individuell dikt, teampiece, triathlon osv.

Poeterna som representerar slamorten måste någon gång historisk ha tävlat för orten i Svenska Mästerskapen i poetry slam.

 

Ordlista

 

Bout: En tävlingsomgång, ofta en till två timmar långt med sex till tolv poeter.

MC: Master of ceremony, eller konferencier.

Förpoet: Även kallad kalibreringspoet eller offerpoet, är en poet utom tävlan som börjar ett bout. Detta för att juryn ska ha en gemensam referens.

Jury: Fem grupper (undantagsfall 3) bestående av enskilda personer eller en grupp, som utses ur publiken. Dessa sätter poäng efter varje dikt mellan 0,0 och 10,0.

Slammaster: Ansvarig över boutet och representerar tävlingsledningen. Är den som räknar poäng, tar tid och räknar poängen. Är också den som tar beslut som har med tävlingen att göra.

Bisittare: Assistent till slammastern som hjälper till med poängräkning, tidtagning och poängräkning.

Slamort: En ort som arrangerar lokala Poetry Slam-tävlingar och tar ut lag till SM.

Rankningpoäng: Ett sätt att överföra resultatet från bout till ett jämförbart poäng för poeterna (eller lagen). Dessa adderas under grundomgångarna per poet (respektive lag).

Rekvisita: Tillbehör utöver läs-hjälpmedel (papper, telefon eller dylikt).

Teampiece: En lagdikt, där flera poeter gör ett framträdande tillsammans.

Tävlingsledning: Personer som under SM ser till att tävlingen fungerar, tar hand om frågor gällande regelbrott, meningsskiljaktigheter och diskvalificering.