Poetry slam

Hur går det till?

Transkription av filmen

Poetry slam är en tävling i estradpoesi. Den döms av fem jurygrupper bestående av frivilliga ur publiken.

När en poet avslutat sin läsning ska varje jurygrupp snabbt enas om en poäng, och sen sträcka upp en tumme i luften och (därigenom) signalera att de är klara. När kvällens MC ser alla fem tummarna ber denne samtliga jurygrupper att visa sina poäng samtidigt. Sekretariatet räknar sen ut poängen genom att först stryka den högsta och den lägsta poängen och sen lägga ihop de tre i mitten.

Poängsättningen sker på en skala från 0,0 till 10,0 där tio poäng räknas som en helt fantastisk dikt som lämnar en mållös, i extas, eller i något annat okontrollerbart tillstånd. Sju poäng räknas som bra, fem poäng räknas som okej men inte mer och noll komma noll räknas som rent oförskämt.

Varje tävlande bidrag får vara tre minuter långt. Tiden börjar gå när första ordet sägs eller när poeten på annat tydligt sätt startar framförandet. Dikten får framföras på vilket språk som helst men den måste vara skriven av poeten själv. Det är okej att använda citat i sin dikt om det görs tydligt och uppenbart att det är ett citat. Alla former av rekvisita är förbjudna, men det är helt okej att ha med sig dikten på ett papper, en läsplatta, eller liknande. Vid tidsövertramp dras en halv poäng av per avslutad tiosekundersperiod. Läser poeten på 3:10 blir det alltså 0,5 poängs avdrag, vid 3:20 blir det 1,0 poängs avdrag, och så vidare. Tidtagning och eventuella poängavdrag sköts av sekretariatet och det är alltså ingenting som jurygrupperna behöver bekymra sig om.

Innan tävlingen drar igång får jurygrupperna träna sig på en kalibreringspoet. Denne läser en dikt och poängsätts som om det vore tävling, men är inte med i tävlingen. Jurygrupperna ska sen ha denna dikt, och den poäng de satte på den, i åtanke när de sätter poäng på de tävlande bidragen.

Tävlingen leds av en MC, Master of Ceremonies, eller konferencier som det kallas i andra sammanhang. Dennes uppgift är att leda er igenom tävlingen och neutralt och opartiskt presentera de tävlande poeterna. Välkomna nu, med en varm applåd, kvällens MC!

Hur kom det till?

Reciterad, talad, improviserad och/eller bedömd poesi har funnits i tusentals år. Men tävlingsformen Poetry Slam som vi känner den idag började i Chicago 1984, på initiativ av den amerikanske poeten Marc Smith. Smith, som vid den tiden ansåg poesiscenen vara för strukturerad och torr, började experimentera genom att gå på öppna scener och förvandla dem till tävlingar, med avsikt att flytta poesiläsningen från akademin till allmänheten.

   "Själva ordet 'poesi' avskräcker folk. Varför? På grund av vad skolorna har 
   gjort med det. Poetry slam ger det tillbaka till folket... Vi behöver att folk 
   pratar poesi med varandra. Det är så vi kan kommunicera våra värderingar, 
   våra hjärtan, allt vi har lärt oss som gör oss till de vi är."

   - Marc Smith (översatt från engelska)

Poetry slam-scenen har vuxit allt sedan dess, och finns idag i ett stort antal länder runt om i världen. Utöver nationella tävlingar och mästerskap anordnas bland annat Nordiska Mästerskapen i Poetry Slam, European Poetry Slam Championship och Poetry Slam World Cup.