Regler

Transkription av filmen

Poetry slam är en tävling i estradpoesi. Den döms av fem jurygrupper bestående av frivilliga ur publiken.

När en poet avslutat sin läsning ska varje jurygrupp snabbt enas om en poäng, och sen sträcka upp en tumme i luften och (därigenom) signalera att de är klara. När kvällens MC ser alla fem tummarna ber denne samtliga jurygrupper att visa sina poäng samtidigt. Sekretariatet räknar sen ut poängen genom att först stryka den högsta och den lägsta poängen och sen lägga ihop de tre i mitten.

Poängsättningen sker på en skala från 0,0 till 10,0 där tio poäng räknas som en helt fantastisk dikt som lämnar en mållös, i extas, eller i något annat okontrollerbart tillstånd. Sju poäng räknas som bra, fem poäng räknas som okej men inte mer och noll komma noll räknas som rent oförskämt.

Varje tävlande bidrag får vara tre minuter långt. Tiden börjar gå när första ordet sägs eller när poeten på annat tydligt sätt startar framförandet. Dikten får framföras på vilket språk som helst men den måste vara skriven av poeten själv. Det är okej att använda citat i sin dikt om det görs tydligt och uppenbart att det är ett citat. Alla former av rekvisita är förbjudna, men det är helt okej att ha med sig dikten på ett papper, en läsplatta, eller liknande. Vid tidsövertramp dras en halv poäng av per avslutad tiosekundersperiod. Läser poeten på 3:10 blir det alltså 0,5 poängs avdrag, vid 3:20 blir det 1,0 poängs avdrag, och så vidare. Tidtagning och eventuella poängavdrag sköts av sekretariatet och det är alltså ingenting som jurygrupperna behöver bekymra sig om.

Innan tävlingen drar igång får jurygrupperna träna sig på en kalibreringspoet. Denne läser en dikt och poängsätts som om det vore tävling, men är inte med i tävlingen. Jurygrupperna ska sen ha denna dikt, och den poäng de satte på den, i åtanke när de sätter poäng på de tävlande bidragen.

Tävlingen leds av en MC, Master of Ceremonies, eller konferencier som det kallas i andra sammanhang. Dennes uppgift är att leda er igenom tävlingen och neutralt och opartiskt presentera de tävlande poeterna. Välkomna nu, med en varm applåd, kvällens MC!

Utöver det som nämns i filmen är det också av intresse för både tävlande poeter och intresserad publik — som ju är potentiella jurygrupper! — att förstå hur jurygrupperna ska fungera. Så läs gärna det avsnittet nedan, även om du inte ska vara jury.

Detaljerad regelbok

Tävlande och MCs ombeds att läsa igenom det detaljerade regeldokumentet, det bedöms ta drygt en kvart om det läses i sin helhet. Jurygrupper och andra engagerade får gärna också göra det!

Upprepning — hur många dikter behövs?

Upprepning tillåts i regel inte under SM, varje gång en tävlande går upp på scenen vill vi höra något vi inte hört tidigare i tävlingen. Dikter som använts för att kvala in till SM är dock helt okej.

Ett undantag tillåts, ”favoritregeln”: en poet som går till final får en gång under finalen upprepa en dikt som använts i under kvaldagarna.

Varje poet deltar under kvaldagarna i tre bout, med en dikt (tre minuter) i varje. Finalen har tre omgångar. Summa summarum: Sveriges två bästa slampoeter kommer att behöva uppträda 6 gånger, med minst 5 dikter totalt.

Och två extra till lagtävlingen, för er som ställer upp där också. Dikter som använts i den individuella tävlingen får inte användas i lagtävlingen och vice versa.

Jurygrupper

Jurygrupper består av en eller flera frivilliga ur publiken. Helst flera, men hellre fem jurygrupper där några består av en person än att behöva gå ner till tre jurygrupper.

Tävlande poeter kan inte ingå i jurygrupper. Enda undantaget är poeter som tävlar endast i antingen lagfinalen eller individuella tävlingen, som då tillåts att vara jury i den andra delen utav SM. Förpoeter, som är utan tävlan, kan vara jurygrupper (men förstås inte just när de har rollen som förpoet, de kan inte sätta poäng på sig själva).

Instruktioner:
  1. Som jurymedlem ska du bedöma diktens innehåll och form och dess framförande som helhet. Helhetsintrycket ska resultera i en poäng med en decimal baserat på din helt subjektiva bedömning.
  2. Det är dikten och framförandet, inte poeten, som du sätter poäng på.
  3. Publiken kommer förmodligen att vilja påverka din poängsättning, men det ska du fullkomligt strunta i.
  4. Tänk på risken för poängstegring, alltså tendensen att poängen höjs mot slutet av en omgång till nackdel för de som råkade läsa tidigt. Tänk tillbaka på de poäng du satt tidigare under aktuell omgång.
  5. När du ska sätta poäng: lita på ditt första intryck och lyssna inte för mycket på MC:n som försöker underhålla publiken genom att prata om något annat.
  6. Ställ inte upp i juryn om du kan betraktas som jävig eller om du inte kan vara med under hela omgången.
  7. Som jurymedlem har du en ansvarsfull uppgift. Det är direkt avhängigt juryn om tävlingen blir seriös. Du ska alltså inte frestas att ge 3,1 poäng till en dikt som handlar om geometri eller 6,6 till en dikt om sex.
  8. Och till sist: Det är du som bestämmer! Poeterna och övriga publiken kanske inte verkar visa tillräcklig uppskattning just nu, men utan din insats blir det ingen tävling.
Särskilt för lagfinalen i SM
  1. När du sätter poäng på en lagdikt (teampiece) ska du förutom diktens form, innehåll och framförande även beakta i vilken utsträckning dikten framförs som ett lagarbete.